Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.8 Demonstraties en simulaties

Literatuur

  • Abrahams, I. & Reiss, M.J. (2012). Practical work: Its effectiveness in primary and secondary schools in England. Journal of Research in Science Teaching 49(8), 1035-1055.
  • Crouch, C.H., Fagen, A.P., Callan, J.P. & Mazur, E. (2004). Classroom demonstrations: Learning tools or entertainment? American Journal of Physics 72(6), 835-838.
  • Frederik, I., Van den Berg, E., Te Brinke, L., Dekkers, P., Sonneveld, W., Spaan, W. & Van Woer­kom, M. (2015). ShowdeFysica. Utrecht: NVON.
  • Mazur, E. (1997). Peer Instruction – A User’s Manual. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • Millar, R. (2010). Analysing Practical Science Activities to Assess and Improve their Effectiveness. Hatfield: ASE.
  • Rutten, N.P.G. (2015). Teaching with Simulations. Enschede: UTwente.
  • Verhagen, P.A.J. (1993). Demonstraties en video. Utrecht: CDβ.
  • Walravens, P. (2010-2015). ZAVO Physics. Meppel: NVON.
  • White, R.T. & Gunstone, R.F. (1992). Probing Understanding. London: Falmer Press.

Achtergrond

Simulaties – Op de website van Ecent staat een dossier ‘ICT’ met een verzameling artikelen over theoretische en praktische aspecten van onder andere simulaties: www.ecent.nl > dossiers > ICT.

Het artikel hieronder bespreekt een review study over onderzoek naar de effectiviteit van dynamische visualisaties (computergebaseerde animaties) van objecten, modellen en verschijnselen: leiden dynamische visualisaties tot betere leereffecten dan statische visualisaties, en welke kenmerken van dynamische visualisaties zorgen ervoor dat ze effectief zijn?

Lespraktijk – Het in de literatuur hierboven genoemde proefschrift Teaching with Simulations (Rutten, 2015) wordt samengevat in de volgende twee artikelen, waarbij in het tweede artikel de nadruk ligt op het gebruik van simulaties in de lespraktijk.

Lesmaterialen

Demonstratie-experimenten – De in de literatuur genoemde publicaties ShowdeFysica en ZAVO Physics (meerdere delen met elk vijftig experimenten) zijn te vinden op de website van de NVON: www.nvon.nl.

Simulaties – Op de WND-conferentie 2016 is in werkgroep 25 van Peter Over over het gebruik van animaties in de les het volgende overzicht van bronnen voor simulaties gepresenteerd – met als kanttekening dat webadressen onverwacht kunnen wijzigen, vervallen of anderszins niet meer blijken te functioneren.

Flash-, Shockwave- en HTML5-animaties

Applets (Java)

Wolfram

Films

Foto’s

Simulator

Diversen

Docentenmateriaal

Cursusactiviteiten