Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

1.3 Curriculumaccenten en onderwijsdoelen

Literatuur

 • De Putter-Smits, L.G.A., Taconis, R., Jochems, W.M.G. & Van Driel, J.H. (2011). De emphasis­voorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculum­vernieuwingen. TDβ 28(1), 33-48.
 • Eijkelhof, H.M.C. & Kortland, J. (1988). Broadening the aims of physics education. In P.J. Fensham (Ed.), Development and Dilemmas in Science Education (pp. 282-305). London: Falmer Press.
 • Gräber, W. & Bolte, C. (Eds.) (1997). Scientific Literacy: An International Symposium. Kiel: IPN.
 • Jenkins, E.W. (1997). Towards a functional public understanding of science. In R. Levinson & J. Thomas (Eds.), Science Today: Problem or Crisis (pp. 137-150). London: Routledge.
 • Jenkins, E.W. (1997). Scientific and technological literacy for citizenship: What can we learn from research and other evidence. In S. Sjøberg & E. Kallerud (Eds.), Science, Technology and Citizenship: The Public Understanding of Science and Technology in Science Education and Research Policy (pp. 29-50). Oslo: NIFU.
 • Jenkins, E. (2004). Science. In J. White (Ed.), Rethinking the School Curriculum: Values, Aims and Purposes (pp. 165-178). London: Routledge Falmer.
 • Kortland, J. (2005). Physics in personal, social and scientific contexts – A retrospective view on the Dutch Physics Curriculum Development Project PLON. In P. Nentwig & D. Waddington (Eds.), Making it Relevant – Context-based Learning of Science (pp. 67-89). Münster: Wax­mann.
 • Millar, R. & Osborne, J. (Eds.) (1998). Beyond 2000: Science Education for the Future. London: Nuffield Foundation.
 • Reiss, M. (2007). What should be the aim(s) of school science education? In D. Corrigan, J. Dillon & R. Gunstone (Eds.), The Re-emergence of Values in Science Education (pp. 13-28). Rotter­dam/Taipei: Sense.
 • Roberts, D.A. (1982). Developing the concept of ‘curriculum emphases’ in science education. Sci­ence Education 66(2), 243-260.
 • Roth, W.M. & Désautels, J. (Eds.) (2002). Science Education as/for Sociopolitical Action. New York: Peter Lang.
 • Ryder, J. (2001). Identifying science understanding for functional scientific literacy. Studies in Sci­ence Education 36, 1-44.
 • Van Berkel, B. (2005). The Structure of Current School Chemistry – A Quest for Conditions for Escape. Utrecht: CDβ.

Achtergrond

Examenprogramma’s – Alle examenprogramma’s en syllabi zijn te vinden op www.examenblad.nl.

Curriculum waves – Een impressie van de verschillende curriculum waves in de tweede helft van de vorige eeuw, inclusief de Nederlandse ontwikkelingen, is te vinden in hoofdstuk 2 van het hieronder genoemde boek.

 • Lijnse, P.L. (2014). Panta Rhei, of verandering is van alle tijden. In P.L. Lijnse, Omzien in verwarring (pp. 41-82). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Concept-contextbenadering – Een beschouwing over het gebruik van verschillende soorten contexten – en daarmee impliciet over een combinatie van doelstellingen – is te vinden in hoofdstuk 4 van het hieronder genoemde boek.

 • Lijnse, P.L. (2014). De discussies van vandaag: over NINA en de CCB. In P.L. Lijnse, Omzien in verwarring (pp. 105-191). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Scientific Literacy – Al sinds de introductie van het begrip ‘wetenschappelijke geletterdheid’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw is er onduidelijkheid en onenigheid over de betekenis ervan. Het artikel hieronder geeft een overzicht van de verschillende definities en invullingen die er in de twintigste eeuw voor dit begrip gegeven zijn, en de betekenis hiervan voor het onderwijs.

Lesmaterialen

Curriculumaccenten – Een uitwerking van de in het handboek door Roberts onderscheiden curriculumaccenten is te vinden in lesmateriaal uit de tweede helft van de vorige eeuw:

 • Structure of Science: PSSC Physics (USA), Nuffield Physics (UK)
 • Science, Technology, and Decisions: Science in Society (UK), Science and Technology in Society (SATIS) (UK), Natuurkunde in de samenleving (NL)
 • Scientific Skill Development: Science – A Process Approach (USA)
 • Self as Explainer: Harvard Project Physics (USA)

Onderwijsdoelen – Een uitwerking van een combinatie van de in het handboek door Reiss onderscheiden doelstellingen Supply of Future Scientists, Scientific Literacy en Individual Benefit is te vinden in het lesmateriaal van het Nederlandse Project Leerpakketontwikkeling Natuur­kunde (PLON) uit de tweede helft van de vorige eeuw (Eijkelhof & Kortland, 1988; Kortland, 2005). Het binnen dit project ontwikkelde lesmateriaal is te vinden op de website van Ecent: www.ecent.nl (zoekwoord: PLON).

Cursusactiviteiten