Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.2 Energie

Literatuur

  • Duit, R. (1986). Der Energiebegriff im Physikunterricht. Kiel: IPN.
  • Van der Valk, A.E. (1992). Ontwikkeling in energieonderwijs. Utrecht: CDβ.
  • Van der Valk, A.E. (2011). Begripsproblemen rond warmte en temperatuur. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

Lesmaterialen

PLON – In het Project Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON) is voor de bovenbouw vwo een thema/blok-combinatie ontwikkeld, waarbij in het thema Energievoorziening het energiebegrip in context wordt behandeld en in het blok Arbeid en Energie de natuurkundige vakstructuur centraal staat. Het blok Arbeid en energie is te vinden op de website van Ecent via de link hierboven

Hulpmiddelen

Begripsvragen – Het document hieronder bevat voor de leerstofdomeinen havo C2 (Energieomzettingen) en vwo C2 (Energie en wisselwerking) van de examenprogramma’s een verzameling begripsvragen in de vorm van meerkeuzevragen, tekenvragen, open vragen en ordeningsvragen. Deze begripsvragen zijn in te zetten voor de diagnose van begripsproblemen en voor begripsontwikkeling, onder andere door middel van formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek).

Simulaties – Op de website Phet-Colorado > Physics zijn simulaties te vinden van onder andere energieomzettingen (met werkbladen en didactische tips).

Cursusactiviteiten