Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.10 Biofysica

Literatuur

Achtergrond

Leerstofkeuze en begripsopbouw – Het stuk hieronder geeft een overzicht van de invulling die de verschillende lesmethodes geven aan het keuzedomein Biofysica (vwo) en Menselijk lichaam (havo) uit de examenprogramma’s, en gaat voor een drietal biofysische inhoudsgebieden – warmtehuishouding, zintuigen en signaalgeleiding – in op de leerstofkeuze, de te verwachten voorkennis van de leerlingen (inclusief leerlingdenkbeelden), de mogelijke begripsopbouw en de variatie aan contexten.

Lesmaterialen

Lessenseries

Hulpmiddelen

Optische illusies – De PowerPoint-presentatie hieronder bevat een aantal voorbeelden van optische illusies.

Cursusactiviteiten