Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.10 Biofysica

Literatuur

Achtergrond

Leerstofkeuze en begripsopbouw – Het stuk hieronder geeft een overzicht van de invulling die de verschillende lesmethodes geven aan het keuzedomein Biofysica (vwo) en Menselijk lichaam (havo) uit de examenprogramma’s, en gaat voor een drietal biofysische inhoudsgebieden – warmtehuishouding, zintuigen en signaalgeleiding – in op de leerstofkeuze, de te verwachten voorkennis van de leerlingen (inclusief leerlingdenkbeelden), de mogelijke begripsopbouw en de variatie aan contexten.

Delen van het stuk hierboven waarin het gaat om signaalgeleiding en de afstemming daarbij tussen natuurkunde en biologie zijn in aangepaste vorm als artikel gepubliceerd:

Lesmaterialen

Lesmateriaal voor dit onderwerp is natuurlijk te vinden in de keuzekaternen of hoofdstukken over biofysica van de verschillende natuurkundemethodes voor de bovenbouw havo/vwo, maar ook het materiaal hieronder kan een bron van inspiratie vormen.

NiNa – In het project Nieuwe Natuurkunde (NiNa) zijn twee modules over biofysica ontwikkeld: Menselijk lichaam (havo) en Leven en natuurkunde (vwo). De modules zijn te vinden op de website van Ecent via de link hierboven.

NLT – De NLT-modules Sportprestaties (havo), Leef met je hart (havo), Hart en vaten (vwo) en Kijken en zien (vwo) zijn te vinden op de website van de Vereniging NLT.

PLON – In het Project Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON) is het thema Sport (vwo) ontwikkeld. Het materiaal is te vinden op de website van Ecent via de link hierboven.

Daarnaast zijn er nog de hieronder genoemde keuzeonderwerpen uit het examenprogramma natuurkunde uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

  • Ernst, B. (1978). Zien en waarnemen. Groningen: Wolters Noordhoff.
  • Schweers, J. & Van Vianen, P. (1978). Zien en waarnemen. ‘s-Hertogenbosch: Malmberg.

Hulpmiddelen

Optische illusies – De PowerPoint-presentatie hieronder bevat een aantal voorbeelden van optische illusies.

Cursusactiviteiten