Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.4 Elektriciteit en magnetisme

Literatuur

  • Coll, R.K., France, B. & Taylor, I. (2005). The role of models and analogies in science education: Implications from research. International Journal of Science Education 27(2), 183-198.
  • Knight, R.D. (2004). Five Easy Lessons, Strategies for Successful Physics Teaching. San Francisco: Addison Wesley.
  • Lee, Y. & Law, N. (2001). Promoting conceptual change in electrical concepts. International Jour­nal of Science Education 23(2), 111-149.
  • Licht, P. & Snoek, M. (1986). Elektriciteit in de onderbouw. NVON-Maandblad 11(10), 32-36.
  • Shipstone, D. (1985). Electricity in simple circuits. In R. Driver, E. Guesne & A. Tiberghien (Eds.), Children’s Ideas in Science (pp. 33-51). Milton Keynes: Open University Press.

Achtergrond

Begripsontwikkeling – De artikelen hieronder gaan in op leerlingdenkbeelden en begripsontwikkeling bij verschillende onderdelen van het leerstofdomein elektriciteit en magnetisme.

Leerstofopbouw – Het document hieronder gaat in op de leerlingdenkbeelden rond elektrische schakelingen in de onderbouw en het begin van de bovenbouw, de overgangen die gemaakt moeten worden in het denken van de leerlingen en de analogieën die daarbij kunnen helpen.

Lesmaterialen

Rollenspel – Een rollenspel kan goed werken bij het inzichtelijk maken van de verschillen tussen spanning, stroom, energie en vermogen.

Hulpmiddelen

Begripstests – Bij de vragen in de hieronder genoemde begripstests hoeft niet gerekend te worden. De vragen zijn geschikt voor een discussie tussen leerlingen onderling of klassikaal. In een enkel geval zullen leerlingen het antwoord pas geloven als de proef op de som wordt genomen in een experiment.

Begripsvragen – Het leerstofonderdeel elektriciteit en magnetisme is binnen de basisvorming al aan de orde geweest. Het is echter niet ongebruikelijk dat de intuïtieve ideeën van leerlingen zoals beschreven in deze paragraaf van het handboek in de tweede fase toch weer opduiken. De documenten hieronder bevatten voor de leerstofdomeinen havo G1 en vwo D1 (Elektriciteit) en vwo D2 (Elektrische en magnetische velden) van de examenprogramma’s een verzameling begripsvragen in de vorm van meerkeuzevragen, tekenvragen, open vragen en ordeningsvragen. Deze begripsvragen zijn in te zetten voor de diagnose van begripsproblemen en voor begripsontwikkeling, onder andere door middel van formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek).

Simulaties – Op de websites Natuurkunde-Apps en Phet-Colorado > Physics zijn simulaties te vinden van onder andere statische elektriciteit, magnetisme en stroomkringen (met werkbladen en didactische tips).

Cursusactiviteiten