Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.3 Trillingen en golven

Literatuur

Hulpmiddelen

Begripsvragen – Het document hieronder bevat voor de leerstofdomeinen havo en vwo B1 (Informatieoverdracht) van de examenprogramma’s een verzameling begripsvragen in de vorm van meerkeuzevragen, tekenvragen, open vragen en ordeningsvragen. Deze begripsvragen zijn in te zetten voor de diagnose van begripsproblemen en voor begripsontwikkeling, onder andere door middel van formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek).

 Simulaties  – Op de websites Natuurkunde-Apps en Phet-Colorado > Physics zijn simulaties te vinden van onder andere optica, de wet van Hooke, trillingen, lopende en staande golven, interferentie, boventonen, fourieranalyse en doppler-effect (met werkbladen en didactische tips). Ook de website Physics Classroom geeft simulaties op veel gebieden, waaronder licht.

Webfilms – Op YouTube is een groot aantal webfilms te vinden, waaronder de volgende:

Demonstraties – Op de website Proefjes.nl is een groot aantal demonstratie-experimenten te vinden, onder andere over geluid en licht.