Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.3 Trillingen en golven

Literatuur

Hulpmiddelen

Begripsvragen – Het document hieronder bevat voor de leerstofdomeinen havo en vwo B1 (Informatieoverdracht) van de examenprogramma’s een verzameling begripsvragen in de vorm van meerkeuzevragen, tekenvragen, open vragen en ordeningsvragen. Deze begripsvragen zijn in te zetten voor de diagnose van begripsproblemen en voor begripsontwikkeling, onder andere door middel van formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek).

 Simulaties

Webfilms

Demonstraties