Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.8 Demonstraties en simulaties

Literatuur

Achtergrond

Simulaties – Het artikel hieronder bespreekt een review study over onderzoek naar de effectiviteit van dynamische visualisaties (computergebaseerde animaties) van objecten, modellen en verschijnselen: leiden dynamische visualisaties tot betere leereffecten dan statische visualisaties, en welke kenmerken van dynamische visualisaties zorgen ervoor dat ze effectief zijn?

Video’s – De publicatie hieronder geeft de resultaten van een onderzoek naar het effectief inzetten van video’s in de klas, afhankelijk van de doelen van de leraar en van het ontwerp van de video.

Lespraktijk – Het in de literatuur hierboven genoemde proefschrift Teaching with Simulations (Rutten, 2015) wordt samengevat in de volgende twee artikelen, waarbij in het tweede artikel de nadruk ligt op het gebruik van simulaties in de lespraktijk.

Lesmaterialen

Demonstratie – Een rijke bron van demonstraties met aandacht voor begripsontwikkeling zijn de boeken Showdefysica (Frederik et al, 2015) en Showdefysica2 (Frederik et al, 2017).

  • Frederik, I., Van den Berg, E., Te Brinke, L., Dekkers, P., Sonneveld, W., Spaan, W. & Van Woer­kom, M. (2015). ShowdeFysica. Utrecht: NVON.
  • Frederik, I., Van den Berg, E., Te Brinke, L., Dekkers, P., Pols, F., Sonneveld, W., Spaan, W., Van Veen, N. & Van Woer­kom, M. (2017). Showdefysica2. Utrecht: NVON

Demonstraties met niks – Demonstraties vragen meestal om speciale opstellingen die van tevoren moeten worden klaargezet en uitgeprobeerd, maar het kan ook al improviserend met niks… nou ja, vrijwel niks – zoals blijkt uit de artikelen hieronder.

GO-LAB – Het virtuele laboratorium met een leeromgeving om leerlingen onderzoekend met simulaties te laten werken (zie paragraaf 2.7.2 in het handboek) is te vinden op de website GO-LAB.

Simulaties – Op de WND-conferentie 2016 is in werkgroep 25 van Peter Over over het gebruik van animaties in de les het volgende overzicht van bronnen voor simulaties gepresenteerd – met als kanttekening dat webadressen onverwacht kunnen wijzigen, vervallen of anderszins niet meer blijken te functioneren.

Flash-, Shockwave- en HTML5-animaties

Applets (Java)

Wolfram

Films

Foto’s

Simulator

Diversen

Docentenmateriaal

Cursusactiviteiten