Handboek Natuurkundedidactiek

3.3 Leerlingdenkbeelden: het interpretatieprobleem

Literatuur

  • Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students’ pre­conceptions in physics. Journal of Research in Science Teaching 30(10), 1241-1257.
  • Duit, R. (2009). Bibliography STCSE: Students’ and Teachers’ Conceptions and Science Educa­tion. Kiel: IPN.
  • Gunstone, R. & Watts, M. (1985). Force and motion. In R. Driver, E. Guesne & A. Tiberghien (Eds.), Children’s Ideas in Science (pp. 85-104). Milton Keynes: Open University Press.
  • Johnson, P. & Gott, R. (1996). Constructivism and evidence from children’s ideas. Science Educa­tion 80(5), 561-577.
  • Klaassen, C.W.J.M. & Lijnse, P.L. (1996). Interpreting students’ and teachers’ discourse in science classes: An underestimated problem? Journal of Research in Science Teaching 33(2), 115-134.
  • Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
  • Lijnse, P.L. (2014). De diagnose van het constructivisme. In P.L. Lijnse, Omzien in verwarring (pp. 261-338). Utrecht: Freudenthal Instituut.
  • Van Genderen, D. (1989). Mechanicaonderwijs in beweging: een onderzoek naar veranderingen in de didactiek van de mechanica in het voortgezet onderwijs. Utrecht: UU.
  • Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. European Journal of Science Education 1(2), 205-221.

Achtergrond

 Leerlingdenkbeelden – Het hierboven onder Literatuur genoemde artikel Interpreting students’ and teachers’ discourse in science classes: An underestimated problem? (Klaassen & Lijnse, 1996) is te vinden als hoofdstuk 7 in de publicatie hieronder.

Cursusactiviteiten

De wat grotere cursusactiviteit ‘Leerlingdenkbeelden’ betreft de handboekhoofdstukken 3 en 4, deels voor Minor en Master (deel 1 en 2) en deels voor Master (deel 3)