Handboek Natuurkundedidactiek

3.2 Leerlingdenkbeelden

Literatuur

Achtergrond

Misconcepties – Het artikel hieronder beschrijft een onderzoek naar hoe studenten in de lerarenopleiding aankijken tegen het belang en de rol van het ingaan op leerlingdenkbeelden in het science-onderwijs: zijn die leerlingdenkbeelden een te overwinnen hindernis of vormen ze een hulpmiddel bij het vormgeven van de lespraktijk?

Cursusactiviteiten