Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.5 Technische automatisering

Literatuur

Achtergrond

Robotica – Een stap verder dan (of en alternatief voor) werken met het systeembord en de arduino is het ontwerpen en programmeren van robots. Het artikel hieronder geeft een impressie van de lespraktijk bij het keuzeonderwerp Robotica.

Programmeren – Met subsidie van het Leraar Ontwikkel Fonds (LOF) is een lesprogramma ontwikkeld rondom de Arduino, gericht op de leerling met weinig tot geen programmeerervaring. Daarbij functioneert het InkyBoard als alternatief voor het zelf maken van schakelingen. Op de website www.InkyCode.nl staan alle opdrachten. Het artikel hieronder geeft een beschrijving van de aanpak, de programmeertaal en de hulpmiddelen.

Hulpmiddelen

Raspberry Pi – Er zijn in Engeland diverse (brede) nascholingen om te werken met de raspberry Pi: zie https://www.raspberrypi.org/picademy/

Arduino – Voor nascholing in het gebruik van de Arduino was er bij Boswell een workshop. Het artikel hieronder geeft een verslag van deze kennismakingsworkshop van Boswell.