Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.4 Differentiatie

Literatuur

Achtergrond

Leerstijlen – In paragraaf 2.7.4 van het Handboek natuurkundedidactiek is onder andere sprake van differentiatie naar leerstijl. In het gratis te downloaden boek Op de schouders van reuzen (zie paragraaf 2.3 op deze website) worden daar nogal wat vraagtekens bij geplaatst. De uitspraak “Elk kind heeft een eigen leerstijl” wordt daar zelfs gerekend tot één van de tien hoofdzonden van de didactiek: “Deze zonden klinken verleidelijk, maar vormen de basis voor evidence-uninformed, niet door bewijs gefundeerd onderwijs en worden in veel gevallen zelfs weerlegd door veel bewijs.” (Kirschner et al, 2018, pg. 154). Het stuk Leerstijlen hieronder geeft enkele citaten en een samenvatting van wat hierover in het genoemde boek wordt gezegd.

De publicatie Differentiatie in de klas: wat werkt? van de Kennisrotonde geeft een overzicht van verschillende vormen van differentiatie, de mogelijkheden voor groepsindeling, de rol van ict-leermiddelen en ten slotte… leerstijlen. De Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is een online loket voor beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek.

Lespraktijk – De artikelen hieronder geven uiteenlopende praktijkvoorbeelden van differentiëren in de klas.

TIMSS – De in deze paragraaf van het handboek genoemde niveau-indeling van TIMSS staat in het volgende stuk:

Voor andere niveau-indelingen zoals RTTI en OBIT: zie paragraaf 2.8 van het handboek.

Lesmaterialen

Convergente differentiatie – De publicatie Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs (Janssen et al, 2016) bevat lesvoorbeelden uit alle schoolvakken. Specifiek voor natuurkunde is het principe van ‘convergente differentiatie’ uitgewerkt in de NiNa-module Natuurwetten (vwo).

BHV-model – Het lesmateriaal van het project Differentiatie Binnen Klassenverband natuurkunde (DBKna) is gebaseerd op een differentiatiemodel van basisstof-toets-herhalingsstof/verdiepingsstof.