Handboek Natuurkundedidactiek

2.2 Curriculum

Literatuur

Achtergrond

Examenprogramma’s – Alle examenprogramma’s en syllabi zijn te vinden op de website examenblad.

De artikelen hieronder geven een beeld van de stand van zaken na de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor biologie, natuurkunde en scheikunde in 2013 en de mening van het natuurkunde-onderwijsveld over de CE-syllabi.

Handreiking schoolexamen – Van de hierboven onder literatuur genoemde publicatie Handreiking schoolexamen natuurkunde havo/vwo (Paus, 2012) is in 2016 een geactualiseerde digitale versie beschikbaar gekomen met onder andere meer aandacht voor (toets)voorbeelden.

Leerpsychologie – Een overzicht van leerpsychologische theorieën met korte beschrijvingen is te vinden op de website Learning Theories.

Curriculum – Het hieronder genoemde boekhoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende mogelijke interpretaties van het begrip curriculum – en met name de verschillende ‘curriculum representations’: ideal, formal, perceived, operational, experiential en attained curriculum – en gaat in op de geschiedenis van curriculumontwikkeling in het science-onderwijs. Het genoemde onderscheid tussen de verschillende curriculumrepresentaties is met name van belang voor het analyseren van de achterliggende ideeën en de uiteindelijke opbrengsten van curriculuminnovaties.

  • Van den Akker, J. (1998). The science curriculum: Between ideals and outcomes. In B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds.), International Handbook of Science Education (pp. 421-447). Dordrecht: Kluwer.

Kennisbasis – Het artikel hieronder geeft een korte inleiding op de in deze paragraaf genoemde kennisbasis natuurwetenschappen en technologie en twee korte uitwerkingen in de vorm van voorbeeldlesmaterialen. In vervolgartikelen zal aandacht worden besteed aan de verschillende denkwijzen in de kennisbasis.

Lesmaterialen

Curriculumprojecten – De in deze handboekparagraaf genoemde curriculumprojecten zijn te vinden onder de volgende links:

Cursusactiviteiten