Handboek Natuurkundedidactiek

7.5 Vakdidactisch onderzoeken

Literatuur

 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Cobb, P., Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R. & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational Researcher 32(1), 9-13.
 • Gravemeijer, K.P.E. (1994). Developing Realistic Mathematics Education. Utrecht: CDβ.
 • Hake, R.R. (2000). Towards paradigm peace in physics education research. Paper presented at the AERA-conference, New Orleans.
 • Klaassen, C.W.J.M. (1995). A Problem-posing Approach to Teaching the Topic of Radioactivity. Utrecht: CDβ.
 • Klaassen, C.W.J.M. & Lijnse, P.L. (1996). Interpreting students’ and teachers’ discourse in science classes: An underestimated problem? Journal of Research in Science Teaching 33(2), 115-134.
 • Klaassen, C.W.J.M. & Kortland, J. (2015). Developmental research. In R. Gunstone (Ed.), Encyclopedia of Science Education. Dordrecht: Springer.
 • Kortland, J. & Klaassen, C.W.J.M. (2009). Ontwikkelingsonderzoek in uitvoering Utrecht: Freudenthal Instituut.
 • Labaree, D.F. (2003). The peculiar problems of preparing educational researchers. Educational Researcher 32(4), 13-22.
 • Lijnse, P.L. (1995). ‘Developmental research’ as a way to an empirically based ‘didactical structure’ of science. Science Education 79(2), 189-199.
 • Millar, R., Leach, J., Osborne, J. & Ratcliffe, M. (2006). Improving practice in subject teaching – The contribution of research. In R. Millar, J. Leach, J. Osborne & M. Ratcliffe (Eds.), Improving Subject Teaching – Lessons from Research in Science Education (pp. 155-191). London: Routledge.
 • Ogborn, J. (1997). Constructivist metaphors of learning science. Science & Education 6(1-2),121-133.
 • Oost, H. & Markenhof, A. (2010). Een Onderzoek Voorbereiden. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
 • Simon, M. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. Journal of Research in Mathematics Teaching 26, 114-145.
 • Van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenny, S. & Nieveen, N. (Eds.) (2006). Educational Design Research. London/New York: Routledge.
 • White, R.T. & Gunstone, R.F. (1992). Probing Understanding. London: Falmer Press.

Achtergrond

Didactische structuur – Het hierboven onder Literatuur genoemde artikel ‘Developmental research’ as a way to an empirically based ‘didactical structure’ of science (Lijnse, 1995) is te vinden als hoofdstuk 6 in de publicatie hieronder.

 Ontwikkelingsonderzoek – De volgende publicaties geven een overzicht van de ideeën achter en de uitvoering van ontwikkelingsonderzoek (of developmental research, design research en design-based research).

Hulpmiddelen

Interviewen – Een geschikt boek als hulpmiddel bij het plannen van interviews is Interviewen (Emans, 2007).

 • Emans, B. (2007). Interviewen. Groningen: Noordhoff.

Cursusactiviteiten