Handboek Natuurkundedidactiek

7.4 Vakdidactisch ontwerpen

Literatuur

Achtergrond

Hulpmiddelen

Formatieve en summatieve toetsing – Het bij de literatuur genoemde artikel Using assessment to drive the development of teaching-learning sequences (Millar, 2016) en de bijbehorende PowerPoint-presentatie hieronder gaan in op de rol die formatieve en summatieve toetsing kan spelen bij het ontwerpen en onderzoeken (zie paragraaf 7.5 van het handboek) van lessenseries.

Cursusactiviteiten