Handboek Natuurkundedidactiek

3.6.1 Mechanica

Literatuur

  • Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston.
  • Emmett, K., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Fast feedback in classroom practice. Physics Education 44(3), 246-252.
  • Emmett, K., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Introducing mechanics: II. Towards a justified choice between alternative theories of motion. Physics Education 44(5), 492-498.
  • Klaassen, K., Westra, A., Emmett, K., Eijkelhof, H. & Lijnse, P. (2008). Introducing mechanics by tapping core causal knowledge. Physics Education 43(4), 433-439.
  • Lijnse, P.L. (2014). Utrechtse ‘oplossingen’: een probleemstellende aanpak. In P.L. Lijnse, Om­zien in verwarring (pp. 451-477). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Achtergrond

Probleemstellend leren – Het artikel hieronder geeft een korte motivering van een probleemstellende aanpak van het onderwijsleerproces.

Lessenserie – Een toelichting op de in deze paragraaf besproken lessenserie Mechanica – Een inleidende cursus in VWO 4 (Klaassen, 2007) is, naast in de hierboven genoemde stukken uit Physics Education, te vinden in:

Lesmaterialen

Lessenserie – Met de links hieronder is niet alleen de in deze paragraaf besproken originele lessenserie te vinden, maar ook een daarvan afgeleide, meer ‘laagdrempelige’ versie uit het NiNa-pilotmateriaal voor VWO. Wat betreft deze laatste versie is alleen de basismodule beschikbaar, en (helaas) niet het voor een verdere verdieping bedoelde ondersteunende materiaal.
Ook de computersimulaties bij de originele lessenserie zijn niet meer beschikbaar vanwege de inmiddels verouderde software waarop deze simulaties draaien. De voor de methode Newton ontwikkelde Coach7-computersimulaties in paragraaf 1.2 op deze handboekwebsite bij het lesmateriaal Newton of Kepler geven een globale indruk van hoe de oorspronkelijke computersimulaties eruit hebben gezien.