Handboek Natuurkundedidactiek

6.5 HBO en WO

Literatuur

Achtergrond

Toelatingseisen HBO/WO – Universiteiten en hogescholen hanteren vaak hun eigen regels wat betreft toelatingseisen als een leerling het vak natuurkunde niet op school heeft gevolgd. Dit kan een certificaat of deficiëntieverklaring zijn, een toelatingstoets of Colloquium Doctum.
De meest voor de hand liggende afsluitende examens voor toelating tot de universiteiten zijn het staatsexamen of het CCVX voortentamen. Andere opties zijn het James Boswell examen, een Colloquium Doctum of toelatingstoets.
Sommige hogescholen hanteren een eigen toelatingsprocedure. Ze accepteren het staatsexamen of ze hebben hun eigen toelatingstoets die bij de opleiding wordt afgelegd. Steeds meer opleidingen accepteren ook het CCVX tentamen op havo-niveau.
Als voorbereiding op deze examens en/of toelatingstoetsen bieden WisMon en Boswell-Bèta deficiëntiecursussen natuurkunde aan.

Aansluitingsactiviteiten – De websites hieronder geven een overzicht van de aansluitingsactiviteiten voor leerlingen, waaronder de profielwerkstukprijzen van de universiteiten van Groningen en Nijmegen.

Scholingsactiviteiten – De websites hieronder geven een overzicht van de scholingsactiviteiten voor leraren.

Onderzoeksactiviteiten – De websites hieronder geven programma’s met onderzoeksposities voor leraren.