Handboek Natuurkundedidactiek

7.2 Methodekeuze

Literatuur

Achtergrond

Examenprogramma’s – De website Examenblad geeft informatie over de examenprogramma’s voor alle schoolsoorten en vakken.

Kerndoelen onderbouw – De SLO-publicatie hieronder geeft informatie over de kerndoelen voor ‘Mens en natuur’ in de onderbouw, met suggesties voor uitwerkingen wat betreft inhoud en activiteiten.

Hulpmiddelen

Methodewijzer – Met het Excel-bestand Methodewijzer natuurkunde van de SLO zijn verschillende natuurkundemethoden redelijk gedetailleerd op de in deze paragraaf van het handboek genoemde aspecten te beoordelen en onderling te vergelijken. De methodewijzer bestaat uit een lijst aandachtspunten waaraan je zelf een gewicht kan toekennen. Daarnaast kunnen zelf naar eigen inzicht aspecten worden toegevoegd. Uiteindelijk rolt er een rapportcijfer voor de methode uit.

Achtergrondinformatie over deze methodewijzer (ook beschikbaar voor biologie en scheikunde) staat in het volgende artikel:

Cursusactiviteiten