Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.2 Onderzoekend leren

Literatuur

  • Abrahams, I. & Millar, R. (2008). Does practical work really work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. International Journal of Science Education 30(14), 1945-1969.
  • Anderson, R.D. (2007). Inquiry as an organizing theme for science curricula. In S.K. Abell & N.G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 807-830). Mahwah, NJ: Erlbaum.
  • Artigue, M., Dillon, J., Harlen, W. & Léna, P. (2012). Learning Through Inquiry. Fibonacci Pro­ject.
  • Bybee, R.W., Carlson Powell, J. & Trowbridge, L.W. (2008). Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Pren­tice Hall.
  • De Jong, T., Linn, M.C. & Zacharia, Z.C. (2013). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. Science 340(6130), 305-308.
  • Haysom, J. & Bowen, M. (2010). Predict, Observe, Explain: Activities Enhancing Scientific Un­der­stand­ing. Arlington, VA: NSTA.
  • Lederman, N.G. (2007). Nature of science: Past, present and future. In S.K. Abell & N.G. Leder­man (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 831-880). Mahwah, NJ: Erl­baum.
  • Van den Berg, E. & Buning, J. (1994). Practicum: leren ze er wat? NVOX 19(6), 245-249.

Achtergrond

PRIMAS-project – Het Europese PRIMAS-project heeft een cursus met zeven modules ontwikkeld die leraren helpt om verschillende vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om onderzoekend leren tot een succes in de klas te maken. De cursus is integraal, inclusief filmpjes van voorbeeldlessen, toegankelijk op de website van het project.

Mascil-project – Het Europese Mascil-project heeft opleidingsactiviteiten en voorbeeldlesmaterialen met activerende werkvormen ontwikkeld waarin onderzoekend leren wordt gekoppeld aan beroepscontexten. Het artikel hieronder geeft een overzicht van het project, met links naar het ontwikkelde lesmateriaal.

Teaching science as inquiry – Het hoofdstuk Teaching Science as Inquiry in het boek Teaching Secondary School Science (Bybee, Carlson Powell & Trowbridge, 2008: Chpt 4) geeft een historische introductie van het onderwerp, aangevuld met een reeks vragen over wanneer onderzoekend leren wel of niet onderdeel is van de les. Dit hoofdstuk kan helpen om een beeld te vormen van hoe onderzoekend leren (meer) een onderdeel kan zijn van met name de ‘gewone’ theorieles.

Inquiry-based science education – Het hieronder genoemde conferentieverslag geeft een overzicht van de aandachtspunten bij de implementatie van onderzoekend leren in de bètavakken.

Ontwerpprincipes – De artikelen hieronder gaan in op de ontwerpprincipes om de bètalessen met eenvoudige aanpassingen om te bouwen in de richting van ‘meer onderzoekend leren’.

Lesmaterialen

Virtuele laboratoria – Het in het handboek genoemde virtuele laboratorium is te vinden op de website GO-LAB.