Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

6.6 Informele wetenschapseducatie

Literatuur

 • Bowen, C.W. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning effects on high school and college chemistry achievement. Journal of Chemical Education 77(1), 116-119.
 • Braund, M. & Reiss, M. (2006). Validity and worth in the science curriculum: Learning school science outside the laboratory. Curriculum Journal 17(3), 213-228.
 • Falk, J. & Dierking, L. (2000). Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2002). Lessons Without Limit: How Free-Choice Learning is Transforming Education. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Friedman, A. (Ed.) (2008). Framework for Evaluating Impacts of Informal Science Education Projects: Report from a National Science Foundation Workshop. Arlington, VA: NSF.
 • Hidi, S. & Renninger, K.A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist 41(2), 111-127.
 • Hofstein, A. & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education 28, 87-112.
 • Kisiel, J.F. (2014). Clarifying the complexities of school-museum interactions: Perspectives from two communities. Journal of Research in Science Teaching 51(3), 342-367.
 • Land-Zandstra, A.M. & De Bakker, E.P.H.M. (2014), Informele wetenschapseducatie. In F. van Dam, L de Bakker & A.M. Dijkstra (Eds.), Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis (pp. 111-140). Den Haag: Boom Lemma.
 • Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54-67.
 • Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press (original work published in 1934).
 • Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: The role of the interactive science centers. Physics Education 25(5), 247-252.

Achtergrond

Onderzoek – De resultaten van onderzoek naar de effecten van informele wetenschapseducatie in musea en science centres zijn kort samengevat in het volgende stuk:

Lesmaterialen

Buitenschoolse programma’s

Binnenschoolse programma’s

 • Nationale Wetenschapsagenda ook voor scholieren.
 • Globe is een internationaal netwerk van scholen die natuur en milieu in de omgeving van de school onderzoeken.
 • HiSPARC: kosmische straling meten op school.
 • Zooniverse en Scistarter zijn websites met zeer uiteenlopende citizen science projecten.
 • ESA biedt allerlei activiteiten, projecten en materialen aan voor docenten.
 • Show Freezing Physics van RINO, gerund door natuurkundestudenten van de Universiteit Leiden.
 • Imagine scholierencompetitie waarbij leerlingen hun profielwerkstuk inzetten voor ontwikkelingswerk en werken aan een projectvoorstel van een echte wetenschapper.
 • Op de website Tipping Point Ahead van het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC) aan de UU kunnen leerlingen kennismaken met klimaatonderzoek. De site biedt inspiratie voor een profielwerkstuk en interactie met jonge onderzoekers. Daarnaast biedt de site twee lesmodules over klimaatvraagstukken: Tipping Points on Ice en Tipping Points in Past Climate. Een korte beschrijving is te vinden in het onderstaande artikel:Voogt, R. (2016). Klimaatonderzoek in de klas. NVOX 41(5), 234-235.
 • Populairwetenschappelijke films op YouTube: Minute Physics.
 • De NTR heeft voor SchoolTV verschillende populairwetenschappelijke programma’s geschikt gemaakt om in de klas te gebruiken (onder andere De Kennis van Nu, Proefkonijnen).

Samenwerkingsverbanden

 • Jet-Net is een netwerk waarin bedrijven en scholen samenwerken om natuur en techniek tot leven te wekken. Het artikel hieronder gaat in op hoe docenten en leerlingen die samenwerking ervaren:Pollmann, A. (2010). Docenten over Jet-Net. NVOX 35(6), 284-285.

Wetenschapscommunicatie

 • Wtnschp: Expertisecentrum wetenschapscommunicatie Brussel.
 • Nemo Kennislink: populairwetenschappelijk nieuws.