Handboek Natuurkundedidactiek

6.6 Informele wetenschapseducatie

Literatuur

 • Bowen, C.W. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning effects on high school and college chemistry achievement. Journal of Chemical Education 77(1), 116-119.
 • Braund, M. & Reiss, M. (2006). Validity and worth in the science curriculum: Learning school science outside the laboratory. Curriculum Journal 17(3), 213-228.
 • Falk, J. & Dierking, L. (2000). Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2002). Lessons Without Limit: How Free-Choice Learning is Transforming Education. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Friedman, A. (Ed.) (2008). Framework for Evaluating Impacts of Informal Science Education Projects: Report from a National Science Foundation Workshop. Arlington, VA: NSF.
 • Hidi, S. & Renninger, K.A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist 41(2), 111-127.
 • Hofstein, A. & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education 28, 87-112.
 • Kisiel, J.F. (2014). Clarifying the complexities of school-museum interactions: Perspectives from two communities. Journal of Research in Science Teaching 51(3), 342-367.
 • Land-Zandstra, A.M. & De Bakker, E.P.H.M. (2014), Informele wetenschapseducatie. In F. van Dam, L de Bakker & A.M. Dijkstra (Eds.), Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis (pp. 111-140). Den Haag: Boom Lemma.
 • Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54-67.
 • Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press (original work published in 1934).
 • Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: The role of the interactive science centers. Physics Education 25(5), 247-252.

Achtergrond

Onderzoek – De resultaten van onderzoek naar de effecten van informele wetenschapseducatie in musea en science centres zijn kort samengevat in het volgende stuk:

Lesmaterialen

WetenschapsmuseaAlle wetenschapsmusea van Nederland zijn verenigd in het VSC-netwerk. Per museum vind je het actuele aanbod van lessen en schoolprogramma’s op hun eigen website via de VSC-ledenkaart.

Universiteiten – Verschillende universiteiten bieden programma’s aan voor scholieren. Zie bijvoorbeeld: Junior Science Lab Leiden, Leerlingenlab UTwente, Bèta Partners VU/UvA, Scholierenlab TUDelft en Wtnschp (het Expertisecentrum wetenschapscommunicatie Brussel).
Het actuele overzicht van activiteiten is te vinden via de website van de regionale VO-HO netwerken.

NEMO Kennislink – De website van Nemo Kennislink is een goede bron van populairwetenschappelijk nieuws. Op deze website staat ook een agenda met wetenschappelijke activiteiten (filteren op onderwijsaanbod VO).

Minute Physics en SchoolTV – Populairwetenschappelijke YouTube-films zijn bijvoorbeeld die van Minute Physics. De NTR heeft voor SchoolTV verschillende populairwetenschappelijke programma’s geschikt gemaakt om in de klas te gebruiken (onder andere De Kennis van Nu, Proefkonijnen).

DIFFER – Het Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER heeft een outreach-aanbod, waaronder de Fusion Roadshow.

Globe – Het internationale netwerk Globe bestaat uit scholen die natuur en milieu in de omgeving van de school onderzoeken.

HiSPARC – Het project HiSPARC meet kosmische straling met behulp van detectoren in meetstations op onder andere scholen.

Citizen Science – Websites met uiteenlopende citizen science projecten zijn Zooniverse en Scistarter.

ESA – De website van de European Space Agency (ESA) biedt activiteiten, projecten en materialen over ruimtevaart.

RINO – De show Freezing Physics van RINO wordt verzorgd door natuurkundestudenten van de Universiteit Leiden.

Imagination at Work – In de scholierencompetitie Imagination at Workleveren experts uit de chemie en life sciences werkzaam bij universiteiten en bedrijven de context waarbinnen leerlingen hun eigen ontwerp- of onderzoeksopdracht vormgeven. In de opdracht werken de leerlingen met de technologieën die de experts zelf toepassen. Het thema van de wedstrijd is duurzaamheid en de projecten hebben raakvlakken met onderwerpen als voeding, klimaat en energie.

Tipping Point Ahead – Op de website Tipping Point Ahead van het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC) aan de UU kunnen leerlingen kennismaken met klimaatonderzoek. De site biedt inspiratie voor een profielwerkstuk en interactie met jonge onderzoekers. Daarnaast biedt de site twee lesmodules over klimaatvraagstukken: Tipping Points on Ice en Tipping Points in Past Climate. Een korte beschrijving is te vinden in het onderstaande artikel:

Jet-Net – In het netwerk Jet-Net werken bedrijven en scholen samen om natuur en techniek tot leven te wekken. Het artikel hieronder gaat in op hoe docenten en leerlingen die samenwerking ervaren:

Gastlessen en bedrijfsbezoeken – Het samenwerkingsverband TechniekTalent biedt vmbo- en havo/vwo-scholen ondersteuning bij het organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken die leerlingen een beter beeld geven van (werken in de) techniek. Het artikel hieronder gaat kort in op de belangrijkste aspecten van die gastlessen en bedrijfsbezoeken.

De publicatie Collegetour Handboek van het VO-HO-netwerk BètaPartners biedt praktische tips en een stappenplan voor leraren die bedrijfsbezoeken willen organiseren. Ook de website Bedrijf in de klas biedt inspiratie, ideeën, lesmateriaal en wegwijzers.

Museum Schools – In de Amerikaanse Museum Schools werken musea en scholen intensief samen bij vormgeving van het curriculum.