Handboek Natuurkundedidactiek

3.6.2 Deeltjesmodel

Literatuur

  • Driver, R., Leach, J., Millar, R. & Scott, P. (1996). Young People’s Images of Science. Bucking­ham: Open University Press.
  • Grosslight, L., Unger, C., Jay, E. & Smith, C.L. (1991). Understanding models and their use in science: Conceptions of middle age and high school students and experts. Journal of Research in Science Teaching 28, 799-822.
  • Lijnse, P.L. (2014). Utrechtse ‘oplossingen’: een probleemstellende aanpak. In P.L. Lijnse, Om­zien in verwarring (pp. 451-477). Utrecht: Freudenthal Instituut.
  • Vollebregt, M.J. (1998). A Problem-posing Approach to Teaching an Initial Particle Model. Utrecht: CDβ.
  • Vollebregt, M.J., Klaassen, C.W.J.M., Genseberger, R. & Lijnse, P.L. (1999). Inzichtelijk een deeltjesmodel leren. TDβ 16, 12-26.
  • Vollebregt, M.J. (2008). Probleemstellend onderwijs over een eerste deeltjesmodel. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

Probleemstellend leren – Het artikel hieronder geeft een korte motivering van een probleemstellende aanpak van het onderwijsleerproces.

Lesmaterialen

Lessenserie – Vanuit het hierboven onder literatuur genoemde artikel Probleemstellend onderwijs over een eerste deeltjesmodel (Vollebregt, 2008) op de website van Ecent zijn documenten met een globaal overzicht van en de werkbladen bij de in deze paragraaf van het handboek besproken lessenserie te downloaden.