Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.10 Gamification

Literatuur

Lesmaterialen

Lespraktijk – Het NVON-tijdschrift Terugkoppeling heeft in 2015 een themanummer uitgebracht over ‘spel’ in het techniek- en bètaonderwijs in het vmbo en de onderbouw havo/vwo om het leren via bijvoorbeeld gamification leuker en uitdagender te maken:

Het artikel hieronder gaat in op de inzet van spelelementen om leerlingen te motiveren voor een herhalingsles.