Handboek Natuurkundedidactiek

1.3 Curriculumaccenten en onderwijsdoelen

Literatuur

Achtergrond

Examenprogramma’s – Alle examenprogramma’s en syllabi zijn te vinden op de website examenblad.

Curriculum waves – Een impressie van de verschillende curriculum waves in de tweede helft van de vorige eeuw, inclusief de Nederlandse ontwikkelingen, is te vinden in hoofdstuk 2 van het hieronder genoemde boek.

  • Lijnse, P.L. (2014). Panta Rhei, of verandering is van alle tijden. In P.L. Lijnse, Omzien in verwarring (pp. 41-82). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Concept-contextbenadering – Een beschouwing over het gebruik van verschillende soorten contexten – en daarmee impliciet over een combinatie van doelstellingen – is te vinden in hoofdstuk 4 van het hieronder genoemde boek.

  • Lijnse, P.L. (2014). De discussies van vandaag: over NINA en de CCB. In P.L. Lijnse, Omzien in verwarring (pp. 105-191). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Scientific Literacy – Al sinds de introductie van het begrip ‘wetenschappelijke geletterdheid’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw is er onduidelijkheid en onenigheid over de betekenis ervan. Het artikel hieronder geeft een overzicht van de verschillende definities en invullingen die er in de twintigste eeuw voor dit begrip gegeven zijn, en de betekenis hiervan voor het onderwijs.

Curriculumaccenten – De artikelen hieronder beschrijven een instrument voor de meningsvorming over de vraag waarom het belangrijk is dat leerlingen onderwijs krijgen in de natuurwetenschappen. Dat antwoord is bijvoorbeeld te vergelijken met het antwoord van de andere leden van de sectie en/of met het op school gebruikte leerboek.

Lesmaterialen

Curriculumaccenten – Een uitwerking van de in het handboek door Roberts onderscheiden curriculumaccenten is te vinden in lesmateriaal uit de tweede helft van de vorige eeuw:

  • Structure of Science: PSSC Physics (USA), Nuffield Physics (UK)
  • Science, Technology, and Decisions: Science in Society (UK), Science and Technology in Society (SATIS) (UK), Natuurkunde in de samenleving (NL)
  • Scientific Skill Development: Science – A Process Approach (USA)
  • Self as Explainer: Harvard Project Physics (USA)

Onderwijsdoelen – Een uitwerking van een combinatie van de in het handboek door Reiss onderscheiden doelstellingen Supply of Future Scientists, Scientific Literacy en Individual Benefit is te vinden in het lesmateriaal van het Nederlandse Project Leerpakketontwikkeling Natuur­kunde (PLON) uit de tweede helft van de vorige eeuw (Eijkelhof & Kortland, 1988; Kortland, 2005). Het binnen dit project ontwikkelde lesmateriaal is te vinden op de website van Ecent.

Cursusactiviteiten