Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.6 Flipping the classroom

Literatuur

Achtergrond

Onderzoek – Het onder de literatuur hierboven genoemde onderzoek naar de effectiviteit van multimedia (Muller, 2008) is samengevat op de website van Ecent:

Lesaanpak – Het artikel hieronder stelt de vraag of flipping the classroom een serieuze didactische optie is, of niet meer dan een modegril: wat is de optimale rol van een docent in het onderwijsleerproces?

Lesmaterialen

Kennisclips – Bronnen voor kennisclips zijn onder andere de Khan Academy, MinutePhysics en Boemlauw Natuurkunde.

Cursusactiviteiten