Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.3 Probleemstellend leren

Literatuur

Achtergrond

Probleemgeoriënteerde benadering – Achtergrondinformatie over de probleemgeoriënteerde benadering – als een laagdrempelige variant van de probleemstellende benadering – is te vinden in het volgende stuk (zie ook paragraaf 7.4 van het handboek):

Probleemstellende benadering – Hieronder staat een aantal publicaties over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van probleemstellende lessenseries (Klaassen, 1995; Vollebregt, 1998; Kortland, 2001; Westra, 2006; Engelbarts, 2009). Een deel van deze lessenseries wordt – in onderlinge samenhang – besproken in hoofdstuk 11 van het boek Omzien in verwarring (Lijnse, 2014).

Op de website van Ecent staat een samenvatting van de hierboven genoemde probleemstellende lessenseries over radioactiviteit (Klaassen, 1995), een eerste deeltjesmodel (Vollebregt, 1998) en besluitvorming over het afvalvraagstuk (Kortland, 2001).

Lesmaterialen

Lessenseries – De hieronder genoemde lesmaterialen zijn voorbeelden van probleemstellende lessenseries.

Cursusactiviteiten