Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.7 Activerende werkvormen

Literatuur

  • Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2009). Actief leren – bronnenboek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
  • Flokstra, J.H. (2006). Activerende werkvormen. Enschede: SLO.
  • Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren (2e druk). Bussum: Coutinho.
  • Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk (10e druk). Assen: Van Gorcum.
  • Marzano, R.J., Pickering, D.J. & Pollock, J.E. (2001). Classroom Instruction that Works. Research-based Strategies for Increasing Student Achievement. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
  • Van der Burg, C. (2008). Basisboek activerende didactiek en samenwerkend leren. Amersfoort: CPS.

Achtergrond

Werkvormen – Het artikel hieronder beschrijft het idee achter en de ervaringen met het verzorgen van een deel van de les door leerlingen.

Achtergrondinformatie over samenwerkingswerkvormen als denken-delen-uitwisselen en experts (en andere) is te vinden in het volgende stuk:

Lesmaterialen

Werkvormen – De in de literatuur genoemde publicatie Activerende werkvormen (Flokstra, 2006) bevat een groot aantal concrete lesideeën.

YouTube-films – De in deze handboekparagraaf genoemde YouTube-films zijn te vinden onder de volgende links:

De twee laatstgenoemde films staan op Veritasium, een mooi Engelstalig YouTube-kanaal. Bekijk de trailer en neem een abonnement.

Practicumwerkblad – Het in deze handboekparagraaf genoemde practicumwerkblad staat onder de volgende link:

Samenwerkend leren – Het document hieronder geeft een aantal voorbeelden van samenwerkend leren in de natuurkundeles, deels met een uitwerking in de vorm van werkbladen.

Cursusactiviteiten