Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

6.3 NLT, O&O en ANW

Literatuur

Achtergrond

Motiveren – Zie www.betamentality.nl voor een project waarbij onder een groot aantal Nederlandse jongeren is onderzocht hoe zij te motiveren zijn voor bèta en techniek. De resultaten zijn geclusterd in groepen die overeenkomsten in hun antwoorden vertonen, die deels ook een andere aanpak vragen als docent.

NLT – Informatie over het vak NLT is te vinden op www.betavak-nlt.nl, waaronder de NLT-modules en het Examenprogramma NLT (havo en vwo).

De belangen van NLT worden sinds 2016 behartigd door de Vereniging NLT waarvan meer dan 130 scholen lid zijn.

NLT is een nieuw vak, en NLT-didactiek is een nieuw deelgebied binnen de didactiek van natuurwetenschappen. Hoe ziet een didactiek voor multi- en interdisciplinair onderwijs er uit? Dat is (voorlopig) uitgewerkt in de vorm van de volgende drie katernen: De aard van NLT, Leerlijnen en NLT-docententeams. Deze drie katernen staan online op de website van de Vereniging NLT: www.betavak-nlt.nl.

O&O – Informatie over het vak O&O, waaronder de kwaliteitseisen aan scholen en voorbeelden van leerlingprojecten: zie www.technasium.nl. De publicaties hieronder gaan in op het examenprogramma en het schoolexamen voor O&O:

ANW – Informatie over het vak ANW (en wetenschapsoriëntatie meer in het algemeen): zie www.wetenschapsorientatie.slo.nl > vakken > ANW > achtergronden ANW. Andere websites die inspiratie kunnen leveren voor invulling van het vak ANW/Wetenschapsoriëntatie zijn die van Big History en Wetenschapsoriëntatie Nederland.

Het artikel hieronder gaat in op de bijdrage die de erfenis van ANW – na het afschaffen daarvan als verplicht vak – kan leveren aan het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken.

Het artikel hieronder geeft aan welke rol het werk van het Rathenau Instituut kan spelen bij de invulling van het vak ANW/Wetenschapsoriëntatie.

Lespraktijk – De artikelen hieronder geven voorbeelden van ANW/Wetenschapsoriëntatie in de lespraktijk op verschillende scholen.

Cursusactiviteiten