Handboek Natuurkundedidactiek

6.3 NLT, O&O en ANW

Literatuur

Achtergrond

Motiveren – In het project Beta&TechMentality is onder een groot aantal Nederlandse jongeren onderzocht hoe zij te motiveren zijn voor bèta en techniek. De resultaten zijn geclusterd in groepen die overeenkomsten in hun antwoorden vertonen, die deels ook een andere aanpak vragen als docent.

NLT – Informatie over het vak NLT, de NLT-modules en een didactiek voor multi- en interdisciplinair onderwijs is te vinden op de website van de Vereniging NLT.

O&O – Informatie over het vak O&O, waaronder de kwaliteitseisen aan scholen en voorbeelden van leerlingprojecten is te vinden op de website van de Stichting Technasium. De publicaties hieronder gaan in op het examenprogramma en het schoolexamen voor O&O:

ANW – Informatie over het vak ANW (en wetenschapsoriëntatie meer in het algemeen) is te vinden op de NVON-website Wetenschapsoriëntatie.
Andere websites die inspiratie kunnen leveren voor invulling van het vak ANW/Wetenschapsoriëntatie zijn die van Big History en Wetenschapsoriëntatie Nederland.

Het artikel hieronder gaat in op de bijdrage die de erfenis van ANW – na het afschaffen daarvan als verplicht vak – kan leveren aan het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken.

Het artikel hieronder geeft aan welke rol het werk van het Rathenau Instituut kan spelen bij de invulling van het vak ANW/Wetenschapsoriëntatie.

Lespraktijk – De artikelen hieronder geven voorbeelden van ANW/Wetenschapsoriëntatie in de lespraktijk op verschillende scholen.

Cursusactiviteiten