Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.3 Lessenseries

Literatuur

Achtergrond

Leerpsychologie – Achtergrondinformatie over de vijf leerprincipes uit de leerpsychologie – oriënteren, aansluiten, activeren, contextualiseren en terugkoppelen – is te vinden in het volgende stuk:

Lesactiviteiten – Het artikel hieronder beschrijft een onderzoek over de planning en het gebruik van uitdagende lesactiviteiten als mogelijkheden om leerlingen aan te zetten tot wetenschappelijk redeneren.

Lesaanpak – Het artikel hieronder biedt aangrijpingspunten voor een didactiek in het derde leerjaar havo die de keuze voor de natuurprofielen bij leerlingen stimuleert: contact houden / persoonlijke werking, positieve feedback, prikkelen, procedurele duidelijkheid, toegankelijkheid, werken in groepen, actieve leerling, lesstof (koppeling praktijk-theorie), lesopbouw (structuur) en goed kunnen uitleggen.