Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.4 Differentiatie

Literatuur

Achtergrond

Lespraktijk – De artikelen hieronder geven uiteenlopende praktijkvoorbeelden van differentiëren in de klas.

TIMSS – De in deze paragraaf van het handboek genoemde niveau-indeling van TIMSS staat in het volgende stuk:

Voor andere niveau-indelingen zoals RTTI en OBIT: zie paragraaf 2.8 van het handboek.

Lesmaterialen

Convergente differentiatie – De publicatie Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs (Janssen et al, 2016) bevat lesvoorbeelden uit alle schoolvakken. Specifiek voor natuurkunde is het principe van ‘convergente differentiatie’ uitgewerkt in de NiNa-module Natuurwetten en Modellen.

BHV-model – Het lesmateriaal van het project Differentiatie Binnen Klasseverband natuurkunde (DBKna) is gebaseerd op een differentiatiemodel van basisstof-toets-herhalingsstof/verdiepingsstof.