Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.1 Mechanica

Literatuur

Achtergrond

Vectoren – De publicatie hieronder gaat onder andere in op de afstemming tussen wiskunde en natuurkunde over vectoren in de bovenbouw.

Lesmaterialen

Lespraktijk – De artikelen hieronder geven voorbeelden van mechanicapractica, al dan niet in projectvorm en al dan niet binnen of buiten het schoolgebouw – en dat laatste dan in Walibi World in de Flevopolder.

Lessenserie – Zie paragraaf 3.6.1 van het handboek voor een probleemstellende benadering van het onderwerp mechanica.

Hulpmiddelen

Begripstests – De Force Concept Inventory (FCI) en de Mechanics Baseline Test (MBT) zijn veel gebruikte instrumenten voor de diagnose van leerlingdenkbeelden in de mechanica en voor het meten van de effectiviteit van het mechanica-onderwijs in het ‘bestrijden’ van deze denkbeelden. De beide documenten hieronder zijn ontleend aan het in paragraaf 3.5.1 genoemde boek Peer Instruction (Mazur, 1997, pp. 45-70).

Het artikel hieronder beschrijft een kort onderzoek waarin van een klein deel van de Force Concept Inventory gebruik is gemaakt.

Het artikel hieronder bevat vragen die ingaan op leerlingdenkbeelden over krachten. Die vragen kunnen goed gebruikt worden in bijvoorbeeld een onderwijsleergesprek of bij de werkvorm denken-delen-uitwisselen (zie paragraaf 2.7.7), maar ook bij een lesaanpak met formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1).