Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.2 Energie

Literatuur

  • Duit, R. (1986). Der Energiebegriff im Physikunterricht. Kiel: IPN.
  • Van der Valk, A.E. (1992). Ontwikkeling in energieonderwijs. Utrecht: CDβ.
  • Van der Valk, A.E. (2011b). Begripsproblemen rond warmte en temperatuur. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

  • Van Huis, C., Van Blohuis, B. & Van den Berg, E. (1994). Heeft een boek energie? NVOX 19(5), 170-173.
  • Van der Valk, A.E. (1990). Energie in de basisvorming. In K.Th. Boersma, P. Licht, P.L. Lijnse & W. de Vos (Eds.), Begripsontwikkeling in het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming. Enschede: SLO.
  • Van der Valk, T. & Frederik, I. (2001). Twee kernexperimenten rond temperatuur en warmte. NVOX 26(10), 534-537.

Lesmaterialen

Lessenseries – In het Project Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON) is voor de bovenbouw vwo een thema/blok-combinatie ontwikkeld, waarbij in het thema Energievoorziening het energiebegrip in context wordt behandeld en in het blok Arbeid en Energie de natuurkundige vakstructuur centraal staat.

  • Poorthuis, H., Payens, E. & Van der Valk, A.E. (Red.) (1988). Energievoorziening. Enschede: SLO.
  • Poorthuis, H., Payens, E. & Van der Valk, A.E. (Red.) (1989). Arbeid en Energie. Enschede: SLO.

Cursusactiviteiten