Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.2 Energie

Literatuur

  • Duit, R. (1986). Der Energiebegriff im Physikunterricht. Kiel: IPN.
  • Van der Valk, A.E. (1992). Ontwikkeling in energieonderwijs. Utrecht: CDβ.
  • Van der Valk, A.E. (2011). Begripsproblemen rond warmte en temperatuur. Utrecht: Ecent.

Achtergrond

  • Van Huis, C., Van Blohuis, B. & Van den Berg, E. (1994). Heeft een boek energie? NVOX 19(5), 170-173.
  • Van der Valk, A.E. (1990). Energie in de basisvorming. In K.Th. Boersma, P. Licht, P.L. Lijnse & W. de Vos (Eds.), Begripsontwikkeling in het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming. Enschede: SLO.
  • Van der Valk, T. & Frederik, I. (2001). Twee kernexperimenten rond temperatuur en warmte. NVOX 26(10), 534-537.

Lesmaterialen

Lessenseries – In het Project Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON) is voor de bovenbouw vwo een thema/blok-combinatie ontwikkeld, waarbij in het thema Energievoorziening het energiebegrip in context wordt behandeld en in het blok Arbeid en Energie de natuurkundige vakstructuur centraal staat.

  • Poorthuis, H., Payens, E. & Van der Valk, A.E. (Red.) (1988). Energievoorziening. Enschede: SLO.
  • Poorthuis, H., Payens, E. & Van der Valk, A.E. (Red.) (1989). Arbeid en Energie. Enschede: SLO.

Hulpmiddelen

Begripsvragen – Het document hieronder bevat voor de leerstofdomeinen havo C2 (Energieomzettingen) en vwo C2 (Energie en wisselwerking) van de examenprogramma’s een verzameling begripsvragen in de vorm van meerkeuzevragen, tekenvragen, open vragen en ordeningsvragen. Deze begripsvragen zijn in te zetten voor de diagnose van begripsproblemen en voor begripsontwikkeling, onder andere door middel van formatieve toetsing en feedback (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek).

Cursusactiviteiten