Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

4.2.5 Technische automatisering

Literatuur

Achtergrond

Robotica – Een stap verder dan (of en alternatief voor) werken met het systeembord en de arduino is het ontwerpen en programmeren van robots. Het artikel hieronder geeft een impressie van de lespraktijk bij het keuzeonderwerp Robotica.

Hulpmiddelen

Raspberry Pi – Er zijn in Engeland diverse (brede) nascholingen om te werken met de raspberry Pi: zie https://www.raspberrypi.org/picademy/

Arduino – Voor nascholing in het gebruik van de Arduino: zie www.boswell-beta.nl/workshop/arduino. Het artikel hieronder geeft een verslag van deze kennismakingsworkshop.