Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

3.6.1 Mechanica

Literatuur

  • Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston.
  • Emmett, K., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Fast feedback in classroom practice. Physics Education 44(3), 246-252.
  • Emmett, K., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Introducing mechanics: II. Towards a justified choice between alternative theories of motion. Physics Education 44(5), 492-498.
  • Klaassen, K., Westra, A., Emmett, K., Eijkelhof, H. & Lijnse, P. (2008). Introducing mechanics by tapping core causal knowledge. Physics Education 43(4), 433-439.
  • Lijnse, P.L. (2014). Utrechtse ‘oplossingen’: een probleemstellende aanpak. In P.L. Lijnse, Om­zien in verwarring (pp. 451-477). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Achtergrond

Probleemstellend leren – Het artikel hieronder geeft een korte motivering van een probleemstellende aanpak van het onderwijsleerproces.

Lessenserie – Een toelichting op de in deze paragraaf besproken lessenserie Mechanica – Een inleidende cursus in VWO 4 (Klaassen, 2007) is, naast in de hierboven genoemde stukken uit Physics Education, te vinden in:

Lesmaterialen

Lessenserie – Met de links hieronder is niet alleen de in deze paragraaf besproken originele lessenserie te vinden, maar ook een daarvan afgeleide, meer ‘laagdrempelige’ versie uit het NiNa-pilotmateriaal. Wat betreft deze laatste versie is alleen de basismodule beschikbaar, en (helaas) niet het voor een verdere verdieping bedoelde ondersteunende materiaal.