Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

5.2 Probleemoplossen

Literatuur

Achtergrond

Lespraktijk – Het stuk hieronder gaat in op de verschillende manieren waarop in de lespraktijk aandacht kan worden besteed aan probleemoplossen, met een accent op de relatie tussen begrips- en vaardigheidsontwikkeling.

Systematische probleemaanpak – De volgende artikelen gaan in op verschillende aspecten van de systematische probleemaanpak.

Domeinspecifieke probleemaanpak – Het stuk hieronder geeft voorbeelden van domeinspecifieke oplosstrategieën rond elektrische schakelingen en kracht en beweging, waarbij het met name gaat om de domeinspecifieke invulling van de analyse- en planningsfase in de systematische probleemaanpak.

Probleemoplossen met hints – Het bij de literatuur genoemde proefschrift Computer-based Instructional Support during Physics Problem Solving: A Case for Student Control (Pol, 2009) wordt samengevat in het volgende artikel:

Vakdidactisch onderzoek – Het Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen (TDβ) heeft in 1994 een themanummer uitgebracht over het belang en de aanpak van het leren probleemoplossen in de exacte vakken:

Lesmaterialen

Digitaal werkboek – Het artikel hieronder beschrijft digitaal lesmateriaal dat leerlingen helpt met het oplossen van natuurkundevraagstukken, zowel rekenvragen als uitlegvragen.

Hulpmiddelen

Stappenplannen – Het stuk hieronder geeft een tweetal stappenplannen voor de systematische probleemaanpak van eenvoudige en complexe rekenopgaven.

Omzetten van eenheden – Het artikel hieronder beschrijft verschillende manieren om leerlingen te leren om eenheden op een juiste manier te converteren.

Cursusactiviteiten